KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Prace licencjackie - oprawa prac dyplomowych

Prace licencjackie muszą spełniać wiele wymogów formalnych, zanim zostaną zaakceptowane i studentowi ofiarują przepustkę do obrony. Wymogi te dotyczą zarówno kwestii redakcyjnych, jak choćby odpowiednia wielkość i rodzaj czcionki, szerokość marginesów, odstępów między wierszami, jak i wymogów dotyczących terminu i ilości złożenia prac licencjackich w dziekanacie.

Prace licencjackie zatem, poza ich zawartością merytoryczną, muszą spełniać również inne wymagania. Kiedy student zakończy już żmudny i czasochłonny proces pisania swojej pracy dyplomowej, może przystąpić do wydruku swojego dzieła. Jeśli w pracy zamieściliśmy zdjęcia, rysunki czy wykresy, warto zwrócić uwagę na jakość papieru, na którym utrwalona zostanie nasza praca dyplomowa.

Kiedy w ręku mamy już zadrukowane kartki papieru, naszą pracę licencjacką należy oprawić. Oprawa prac dyplomowych jest bardzo ważna. To dzięki niej nasza praca dyplomowa nabiera charakteru naukowego. Patrząc na oprawioną pracę licencjacką, odczuwa się satysfakcję i dumę, bo tylko student wie, ile włożył w jej napisanie wysiłku i pracy.

Oprawa prac dyplomowych może być albo twarda albo miękka. Wiadomo, że miękka oprawa będzie mniej kosztowna, jednak biorąc pod uwagę, że praca dyplomowa jest zwieńczeniem okresu studiowania, warto zastanowić się nad twardą oprawą. Twarda oprawa do prac licencjackich czy magisterskich wygląda bardziej prestiżowo i doniośle. Na oprawach do prac dyplomowych, poza napisem z rodzajem pracy: praca licencjacka, czy praca magisterska, zamieszczone mogą być również inne dodatkowe symbole, jak logo i nazwa szkoły wyższej czy data. Tak oprawiona praca dyplomowa jest też cenną pamiątką.

   www.psychologiczne.org