KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


W jakich oprogramowaniu najlepiej pisać prace licencjackie

Studentów sytuacjach

Napisanie pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej bez odpowiedniego edytora tekstu, oprogramowania kalkulacyjnego, czy też projektowego jest praktycznie nie możliwe. Prace licencjackie wymagają od studentów znajomości poruszania się w środowisku oprogramowania komputerowego i wymusza na nich nauczenie się posługiwania się nimi. Wśród studentów najczęściej używanym oprogramowaniem, w którym powstają prace licencjackie jest pakiet Microsoft Office.

Edytorze prostotą mamy opcję

Zawiera on między innymi edytor tekstu, który posiada bardzo dużo funkcji dodatkowych umożliwiających sprawne napisanie prac dyplomowych. W edytorze tym z łatwością można podzielić tekst na rozdziały, stworzyć bibliografię oraz wkleić rysunek. Poza tym oprogramowanie pakietu Microsoft Office zawiera arkusz kalkulacyjny Exel, w którym studenci tworzą tabelę, rysunki i wykresy. Pakiet ten jest najpopularniejszy ze względu na łatwość posługiwania się nim oraz posiadanie wielu funkcji w jednym oprogramowaniu.

Posiada prawie każdego procedur

Innym oprogramowaniem, zbliżonym jest Open Office, jednak nie jest on programem tak rozbudowanym jak przytoczony powyżej komputerowy program. Nie posiada on również wielu funkcji, bez który praca nad napisaniem pracy licencjackiej jest utrudniona, np. nie ma w nim funkcji - synonimy. Rysunki potrzebne do pracy dyplomowej można wykonać w popularnym programie komputerowym Power Point i przenieść, wkleić do pracy licencjackiej. Program też umożliwia wykonanie projektów graficznych.

   www.psychologiczne.org